Yn Rhydiau’r Afon

Dyma’r bore bach
Y golau’n tynnu arna i
i fynd ati

Mae’n dweud nawr dyma’r amser
Yr amser i freuddwydio’n ddwfn
Gweld y newid yn mynd heibio

Fel cymylau
Cymylau y bore bach
Fel llwybrau i rhywle newydd
Fel llwybrau i rhywle gwell
Neu gorwedda’n ol i weld bob dim yn hedfan
Yn bell i’r gogledd
Yn bell hebdda ti

Yn rhydiau’r afon hon
O dan y dawel don
Daeth cwlwm eto’n nol atom ni
Y rhedeg yn lleihau
A’r llifo’n gwneud ein gwlau
Yn rhydiau’r afon hon fyddwn ni

Cyfri’r diwrnodau
Ai dal neu gollwng yr oriau ddylwn i?
Ydi’r oriau yn werthfawr i mi?
Hyfforddi’r lygaid i weld
Beth wyt ti eisiau eu weld
Mae’r ddinas yn blodeuo
Y noson yn gynnar yn yr ystafell hon

Cadw’r gan heb ei orffen
Gadael i’r dail ddisgyn oddi ar y goeden
Rwyf wedi dysgu i beidio claddu fy hun
Mewn moment drom pan mae amser yn brin.

Roedd rhan ohonai eisiau hyn
Roedd rhan ohonai eisiau mynd
Falla dyma’r gwirdeb yn dangos trwy
Roedd rhan ohonai eisiau mwy.

——-

Here comes the “little morning”
It’s light pulling me to go towards it
Tells me now is the time to dream deeply
See the change going over like clouds, the clouds of the “little morning”
Like pathways to somewhere new
Paths to somewhere better
Or I could lie back and watch it all fly over
Far to the north
Far away from you

In the fords of this river
Under the quiet wave
A bond came back to us
The running lessening
And the flow (of the river) became our beds
In the fords of this river we will be

(I’m) counting days
Should I hold or let the hours go?
Is time that precious to me?
Teach your eye to see what you want it to see
The city is blossoming, night-time falling quickly on this room tonight

Leave the song unfinished
Let the leaves fall from the trees
I’ve learnt not to bury myself in a heavy moment when time is scarce

In the fords of this river
Under the quiet wave
A bond came back to us
The running lessening
And the flow (of the river) became our beds
In the fords of this river we will be

A part of me wanted to
A part of me wanted to go
A part of me wanted to
Maybe this is truth showing through
A part of me wanted more